КАЙЛЪКА РЕСУРС АД

ИСТОРИЯ

„Кайлъка Ресурс” АД е наследник и правоприемник на основаната през 1973 г. Окръжна пласментно-снабдителна организация (ОПСО) в гр. Плевен. При създаването ѝ това е била най-голямата складова база на Балканския полуостров за индустриални и промишлени стоки. Стоките пристигали с жп транспорт и оттук се транспортирали до заводите в региона. ОПСО е разполагала и с голям автопарк.

Складовата ни база е разположена на 77,5 дка, от които 20 дка са закрити площи.  В административната сграда имаме ресторантски комплекс, с площ 462 кв.м, където се хранят наематели и клиенти на базата, както и все повече външни лица. Ресторантът ни разполага с 90 места, а кухнята ни и оборудването ѝ отговаря на всички изисквания на Агенцията по безопасност на храните. В комплекса има и кафе-бар.

На територията на базата от декември 2019 г. работи портална автоматична ТИР-БУС мивка. Тя е от ново поколение и бе първата такава в града.

Дружеството има и два собствени магазина в Плевен с обща площ 300кв.м.

en_USEnglish